Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 17 czerwca 2015 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Suchy Las zastrzeżenia z dnia 19 maja 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 30 kwietnia 2015 r.