Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 lipca 2015 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Poznania zastrzeżenia z dnia 17 czerwca 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 czerwca 2015 r.