Wystąpienie pokontrolne z dnia 5 sierpnia 2015 r. z doraźnej kontroli w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej obejmującej okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.