Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 sierpnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r. oraz kontroli problemowej w zakresie "Inwentaryzacji składników mienia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r."