Zastrzeżenia Wójta Gminy Damasławek z dnia 20 sierpnia 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 sierpnia 2015 r.