Wystąpienie pokontrolne z dnia 31 sierpnia 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r. oraz z kontroli problemowej w zakresie "Dochodów z mienia wynikających z tytułów cywilnoprawnych w kontekście art. 42 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) w części dochodów ze sprzedaży mienia jst."