Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 9 września 2015 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Damasławek zastrzeżenia z dnia 20 sierpnia 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 5 sierpnia 2015 r.