Zastrzeżania Wójta Gminy Czarnków z dnia 15 września 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia
3 września 2015 r.