Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 października 2015 r. oddalajaca wniesione przez Wójta Gminy Czarnków zastrzeżenia z dnia 15 września 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 3 września 2015 r.