Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 października 2015 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej Domu Pomocy Społecznej w Lisówkach będącego jednostką Powiatu Poznańskiego w zakresie wybranych wydatków bieżących, w tym podróży służbowych w roku 2014 i 2015.