Wystąpienie pokontrolne z dnia 9 listopada 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014r.