Wystąpienie pokontrolne z dnia 10 listopada 2015 r. z kontroli kompleksowej za 2014r.