Uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w sprawie opinii o możliwości spłaty pożyczki przez Związek Komunalny Gmin "Czyste Miasto, Czysta Gmina"