Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2015 r. z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za 2014 r. oraz z problemowej kontroli w zakresie "Inwentaryzacji składników mienia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2011r. do 31.12.2014 r."