Wystąpienie pokontrolne z dnia 14 grudnia 2015r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania mieniem Powiatu i mieniem Skarbu Państwa za okres od 01.01.2014 r. do 31.12.2014 r.