Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 grudnia 2015 r. z kompleksowej kontroli gospodarki finansowej za 2014 r.