Wystąpienie pokontrolne z dnia 29 grudnia 2015 r. z kontroli doraźnej w zakresie rozliczania podróży służbowych w okresie od 01.11.2015r. do 30.09.2015 r.