Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 stycznia 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie gospodarowania mieniem, w tym w zakresie dzierżawy nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mieleszyn składającej się z działek Nr 8 i 10 o łącznej powierzchni 3,06 ha położonych w miejscowości Borzątew Gmina Mieleszyn.