Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Krobia z dnia 12 stycznia 2015 r. do wystąpienia pokontrolnego
z dnia 29 grudnia 2015 r.