Wystąpienie pokontrolne z dnia 8 lutego 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji w Zaniemyślu, w zakresie dokonywania wydatków budżetowych za okres od 1 stycznia 2014 roku do 30 września 2015 roku, w tym z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Gminy Zaniemyśl i rozliczanych przez GOKiR w Zaniemyślu.