Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 10 lutego 2016 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Krobia zastrzeżenia z dnia 12 stycznia 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 29 grudnia 2015 r.