Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 kwietnia 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2014 r. oraz z kontroli problemowej w zakresie "Inwentaryzacji składników mienia jednostki samorządu terytorialnego w okresie od 01.01.2011 r. do 31.12.2014 r.