Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym wydatków dokonywanych z budżetu Gminy Żelazków w 2014 i 2015 r.