Wystąpienie pokontrolne z dnia 27 kwietnia 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie dokonywania wydatków budżetowych w 2014 i 2015 r., w tym dotacji udzielanych z budżetu Gminy Żelazków i rozliczanych przez GOK w Żelazkowie.