Wystąpienie pokontrolne z dnia 4 maja 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie wybranych zagadnień gospodarki finansowej, w tym wydatków dokonywanych z budżetu Gminy Sośnie w latach 2014 i 2015.