Zastrzeżenia Burmistrza Miasta i Gminy Gostyń z dnia 12 maja 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 kwietnia 2016 r.