Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. uwzględniająca i oddalająca wniesione przez Przewodniczącego Zarządu Związku Międzygminnego ,,Puszcza Zielonka" w Murowanej Goślinie zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2016 r.