Zastrzeżenia Prezydenta Miasta Gniezna z dnia 10 maja 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.