Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 2 czerwca 2016 r. oddalająca wniesione przez Prezydenta Miasta Gniezna zastrzeżenia do wystapienia pokontrolnego z dnia 22 kwietnia 2016 r.