Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 15 czerwca 2016 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta i Gminy Borek Wielkopolski zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 9 maja 2016 r.