Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2016 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Włoszakowice zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 25 maja 2016 r.