Wystąpienie pokontrolne z dnia 12 lipca 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie gospodarowania mieniem, w tym sprzedaży udziału Miasta Sulmierzyce w nieruchomości położonej w Sulmierzycach przy ul. Strzeleckiej 1, dokonanej w 2015 roku.