Wystąpienie pokontrolne z dnia 19 lipca 2016 r. z kontroli doraźnej w zakresie dokonywania wydatków budżetowych w 2014 i 2015 roku, w tym z tytułu dotacji udzielanych z budżetu Miasta i Gminy Rychwał i rozliczanych przez Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Rychwale, obejmującej rok 2014 i 2015.