Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 lipca 2016 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta Czarnków zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 1 czerwca 2016 r.