Wystąpienie pokontrolne z dnia 11 sierpnia 2016r. z kontroli kompleksowej za 2015r.