Wystąpienie pokontrolne z dnia 30 września 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie zamówień publicznych na dowóz dzieci do szkół udzielanych przez Zespół Szkół w okresie od 01.01.2014 r. do 30.06.2016 r.