Wystąpienie pokontrolne z dnia 26 września 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r. oraz problemowej kontroli w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015.