Wystąpienie pokontrolne z dnia 21 października 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie przetargów na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w latach 2013 - 2015.