Wystapienie pokontrolne z dnia 2 listopada 2016 r. z kontroli kompleksowej za 2015 r.