Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 listopada 2016 r. z kontroli problemowej w zakresie dochodów z mienia wynikających z najmu lokali użytkowych w latach 2014 - 2015.