Wystąpienie pokontrolne z dnia 7 listopada 2016 r. z doraźnej kontroli gospodarki finansowej w zakresie rozliczania dotacji udzielanych dla Przedszkola Niepublicznego ,,A Be Ce Strumyk Wiedzy" w Siedlcu w okresie od 01.01.2016 r. do 30.06.2016 r.