Zastrzeżenia Burmistrza Gminy Miłosław z dnia 8 listopada do wystąpienia pokontrolnego z dnia 20 października 2016 r.