Zastrzeżenia Burmistrza Gminy Młosław z dnia 8 listopada 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 21 października 2016 r.