Zastrzeżenia Starosty Chodzieskiego z dnia 9 listopada 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 27 października 2016 r.