Zastrzeżenia Wójta Gminy Siedlec z dnia 24 listopada 2016 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 listopada 2016 r.