Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 r. oddalająca wniesione przez Wójta Gminy Siedlec zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 listopada 2016 r.