Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 28 grudnia 2016 r. oddalająca wniesione przez Dyrektora Gminnego Zespołu Obsługi Ekonomiczno - Administracyjnej Szkół i Placówek w Siedlcu zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 7 listopada 2016 r.