Zastrzeżenia Burmistrza Miasta Luboń z dnia 31 stycznia 2017 r. do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 stycznia 2017 r.