Wystąpienie pokontrolne z dnia 2 lutego z kontroli kompleksowej za 2015 r.