Uchwała Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 7 marca 2017 r. oddalająca wniesione przez Burmistrza Miasta Luboń zastrzeżenia do wystąpienia pokontrolnego z dnia 13 stycznia 2017 r.